prace na wysokościach

Wymagania związane z pracą na wysokości

Praca związana z wysokością nie należy do bezpiecznych zajęć, a wręcz jest jedną z najbardziej ryzykownych czynności, jakich można się podjąć. Wymaga się do niej nie tylko specjalistycznego sprzętu, ale również wielu uprawnień, co minimalizuje ryzyko wypadku, jednakże nie niweluje go zupełnie.

Praca a specjalistyczne wyposażenie

prace na wysokościach Warto zacząć od tego, że w przypadku podjęcia takiej pracy konieczne jest aktualne zaświadczenie lekarskie. Pracownik nie tylko powinien cieszyć się dobra kondycją i nienagannym zdrowiem, ale przede wszystkim nie mieć np. lęku wysokości, który znacznie utrudniałby pracę. Jest tak z powodu zaświadczenia wydanego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej – dotyczy ono przeprowadzania badań lekarskich pracowników, wszelkiej profilaktyki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich. Pracy na wysokości mogą podejmować się jedynie osoby pełnoletnie, które oprócz wspomnianego orzeczenia lekarskiego, przeszły już odpowiednie szkolenie BHP i poznały instruktaż stanowiskowy. Instruktaż stanowiskowy dotyczy przede wszystkim zapoznania nowego pracownika z czynnościami, jakie będzie on podejmował w ramach podjętej pracy. Pracodawca ma również obowiązek powiadomić pracownika o wszelkim ryzyku, jakie wiąże się z zawodem. Należy zaznaczyć, że prace na wysokościach w Warszawie wymagają specjalistycznego wyposażenia w środki ochrony indywidualnej. Do takich środków zalicza się m.in. kombinezony, hełmy czy też różnego rodzaju ochraniacze.

prace na wysokościach Jest to niezmiernie ważne

, ponieważ dzięki wspomnianej odzieży pracownik jest mniej narażony na utratę zdrowia lub życia w razie np. upadku z wysokości. Same uprawnienia, jakie można zaliczyć do prac na wysokościach są zależne przede wszystkim od wykonywanych robót i wykorzystania maszyn lub urządzeń. Jeśli ktokolwiek chciałby zająć się pracami alpinistycznymi, to musi przejść kurs alpinistyczny. Istnieje wiele różnych uprawnień, bo w przypadku, gdy pracownik ma za zadanie obsługiwać dźwignice, powinien on być po kursie operatorskim – w tym przypadku niezbędne jest zaliczenie państwowego egzaminu UDT. Przede wszystkim ważne są jednak warunki samej pracy. Praca powinna być zorganizowana i nie obejmuje to jedynie instruktażu stanowiskowego, ale nadzór nad podjętymi czynnościami. Niezbędne jest również zapewnienie pracownikom środków zabezpieczających, do których można zaliczyć m.in. zabezpieczenie i znakowanie terenu pracy.

Praca na wysokościach powinny być objęte szczególną uwagą, tym bardziej przez pracodawcę, który ma w obowiązku zadbać o to, żeby jego pracownicy byli osobami wykwalifikowanymi, znającymi ryzyko pracy oraz zaangażowanymi. Należy zapewnić takim pracownikom odpowiedni sprzęt i zniwelować do najmniejszego stopnia ryzyko wypadku.

Więcej na stronie http://uslugialpinistyczne.pl/