Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego w przedsiębiorstwach

Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku reguluje przepisy o efektywności energetycznej, która jasno mówi o obowiązku przeprowadzenia audytów energetycznych w dużych przedsiębiorstwach. W Polsce obowiązuje to od 1 października 2016 roku i należy wykonywać je co cztery lata. Jednak jeśli chodzi o pierwszy audyt, to musiał być on przeprowadzony najpóźniej w terminie 12 miesięcy od daty wejścia ustawy w życie, czyli od pierwszego października.

Prowadzenie firmy, a audyt energetyczny

Procedura ma na celu przeprowadzenie obliczeń, które dotyczą propozycji zmian, jakie należy wykonać, aby poprawić efektywność energetyczną. Ponadto ma na celu dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energetycznych w przedsiębiorstwie. Wymogiem audytu jest to, aby wszelkie dane były jak najbardziej aktualne i mierzone w ostatnim okresie. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest nie tylko obowiązkiem spełnienia ustawy, ale może również przynieść wiele ekonomicznych korzyści dla niego. Na przykład zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynków, urządzeń czy instalacji oraz możliwość wdrożenia bardziej oszczędnego modelu gospodarowania firmą. Pozwala to na korzyści finansowe, które mogą potem się przenieść na przewagę konkurencyjną na rynku. Aby audyt był ważny musi być zgodny z normą EN 16247-1, w której określone są etapy postępowania. Pierwszym z nich jest wizyta wstępna, w której określany jest cel, zapotrzebowanie i oczekiwania po przeprowadzeniu audytu. Podczas niej uzgadniane są wszystkie normy, wymagana dokładność badań i wyników oraz jakie pomiary należy wykonać w celu późniejszej kontroli.

Po określeniu zasad następuje spotkanie rozpoczynające, podczas którego przekazywane są informacje dotyczące wszelkich informacji o celach audytu, jego zakresie i szczegółach. Dotyczy to również zasad współpracy z organami, które będą wykonywać audyt oraz zasad bezpieczeństwa i odpowiedniego sposobu zbierania danych. Natomiast gromadzenie danych przez audytorów powinno dotyczyć systemów, procesów, instalacji i wyposażenia, które spożywa energię elektryczną. Kolejnym etapem jest praca w terenie, podczas której następuje kontrola obiektów objętych audytem, zużywania energii oraz zachowań pracowników. Ustalane są również obszary i procesy, które wymagają dodatkowej analizy ilościowej w celu uzyskania większej ilości danych. Po przeprowadzaniu wcześniejszych działań – jak w każdym procesie następuje analiza zakończona raportem. Podczas niej określane są dane i ich wyniki dotyczące obiektów, instalacji i sprzętów. Po przeanalizowaniu tego określane są możliwości, jakie można wprowadzić w celu zmniejszenie wykorzystania energii. Raporty i wszelkie zapisy z audytu powinny być przechowywane przez okres 5 lat.

Niedopilnowanie zasad i brak przeprowadzenia audytu grozi karą finansową do 5% przychodu przedsiębiorcy, który nie dopilnował obowiązku przeprowadzenia go. Wywiązanie się z obowiązków spełnienia wymogów jest bardzo ważne. Poza spełnieniem obowiązku przedsiębiorstwa mogą ponieść korzyści w postaci zaoszczędzenia pieniędzy dzięki mniejszym spożytkowywaniu energii elektrycznej.