studnie kanalizacyjne

Na czym polega mrozoodporność studni kanalizacyjnych?

Studnie kanalizacyjne powszechnie stosowane są we wszystkich systemach kanalizacji zewnętrznej. Mogą się one od siebie różnić pod względem zastosowania, dlatego wyróżniamy między innymi studnie przelotowe, zbiorcze, kaskadowe oraz wpustowe, a także wiele innych, które mają pełnić konkretne funkcje, niezbędne dla prawidłowego przepływu wody lub ścieków.

Studnie z tworzywa sztucznego

studnie kanalizacyjneNiektóre z nich służą do kontrolowania kierunku przepływu cieczy lub jako skrzyżowania dla poszczególnych przepływów, zadaniem innych jest bezpieczne przetransportowanie jej przez duże różnice wysokości terenu, a jeszcze inne umożliwiają dokonywanie czynności rewizyjnych, które są bardzo istotnym procesem dla zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej. Studnie kanalizacyjne mogą być wykonane z różnych materiałów. Najbardziej powszechnie spotykane studnie konstruowane są z betonowych prefabrykatów, które przy zastosowaniu nowoczesnych technologii cechuje duża wytrzymałość oraz odporność na działanie substancji chemicznych oraz agresywnych ścieków. Ze względu na bardzo duży ciężar materiału, jakim jest beton montaż tego typu studni jest czasochłonny i wymaga użycia użycia dźwigu, dlatego betonowe studnie najczęściej montuje się jako elementy kanalizacji publicznej. Z kolei mrozoodporne studnie kanalizacyjne mogą być również wykonane z tworzyw sztucznych. Z uwagi na niewielki ciężar prefabrykatów z polichlorku winylu (PVC)

buy doxycycline online

, polietylenu (PEHD) lub polipropylenu (PP) stanowią dużo bardziej korzystne rozwiązanie dla kanalizacji prywatnej.

studnie kanalizacyjneW przeciwieństwie do betonu, tworzywa sztuczne charakteryzuje duża wyporność, co niekorzystnie wpływa na stabilność instalacji zwłaszcza w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych lub podczas ulewnych i długotrwałych deszczy. Aby tego uniknąć czasami zachodzi konieczność dodatkowego dociążenia studni poprzez wypełnienie jej otoczenia materiałem zagęszczającym lub betonem. Dzięki elastyczności oraz właściwościom termoizolacyjnym tworzyw sztucznych niskie temperatury i zamarzająca woda nie stanowią ryzyka uszkodzenia lub rozszczelnienia studni, a dodatkowym atutem działającym na korzyść mrozoodporności studni tworzywowych jest wykorzystanie ciepła geotermalnego, które skutecznie chroni całą instalację przed oddziaływaniem ujemnych temperatur.

Podczas budowy prywatnej sieci wodno-kanalizacyjnych przy domu jednorodzinnym tworzywowe studnie są najczęstszym wyborem, ponieważ można je zamontować nawet samodzielnie. Należy jednak pamiętać, że na terenach podmokłych, o wysokim poziomie wód gruntowych zaleca się zastosowanie wariantu studzienki bez dna, aby uniknąć uszkodzenia instalacji na skutek wysokiej wyporności materiału, z którego jest wykonana.