hale stalowe

Lekkie konstrukcje szkieletowe – hale stalowe

Gabarytowe konstrukcje budowlane bardzo trudno jest wykonywać ze standardowych materiałów. Zwykły żelbet czy klasyczna cegła nie stanowiłaby odpowiedniej podpory dla bardzo ciężkich obiektów, których rozpiętość między podporami jest znacząca. Właśnie dlatego konstruktorzy i wykonawcy dążą do tego, aby zmniejszyć ciężar własny poszczególnych elementów nośnych.

Co należy wiedzieć o budowie hal stalowych?

hale staloweNie jest to jednak proste zadanie, ponieważ każda przegroda oraz każdy nośny segment budowli musi spełniać bardzo restrykcyjne normy. Dokumentami, które mówią o nośności konstrukcji budowlanych są Eurokody. To w nich każdy inżynier znajdzie najważniejsze informacje na temat wymagań, jakie są stawiane budynkom i budowlom wznoszonym na terenie całej Unii Europejskiej. Eurokody stanowi dziesięć tomów norm określających wykonywanie budowli i budynków z różnych materiałów. Jeden z nich opisuje dokładnie wszelkie wymagania stawiane konstrukcjom wykonywanym ze stali. Dzięki temu, hale stalowe, maszty czy kratownice mostów i estakad, są projektowane w jeden, bezpieczny sposób. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ tego typu obiekty najczęściej kwalifikują się do grupy budowli kubaturowych. Oznacza to, że posiadają duże rozpiętości (odstępy) pomiędzy poszczególnymi nośnymi segmentami. Są więc w większym stopniu narażone na działanie czynników zewnętrznych.

hale staloweZe względu na bardzo właściwości stali i jej znaczny ciężar objętościowy (około 7 850 kg/m3) wykonane z tego materiału obiekty są konstrukcjami szkieletowymi. Oznacza to, że wszystkie nośne elementy tj. słupy, stężenia, dźwigary dachowe, belki stropowe, rygle, podwaliny i inne, połączone w odpowiedni sposób, będą stanowiły samonośny szkielet całego budynku. Dopiero po zaprojektowaniu tych elementów hali następuje dobranie materiałów wypełniających, które będą uzupełnieniem przestrzeni pomiędzy konstrukcją nośną. Taki sposób projektowania i wznoszenia hal stalowych sprawia, że konstrukcje te zaliczane są do lekkich. Ciężar całej konstrukcji jest znacznie mniejszy niż w przypadku wykonania podobnego obiektu z żelbetu lub materiałów murowych.

Stal nie jest wykorzystywana do budowy kubaturowych obiektów przypadkowo. Po pierwsze jest materiałem rozciągliwym i plastycznym. Pozwala więc się dowolnie kształtować (pod wpływem bardzo wysokiej temperatury), a co za tym idzie tworzyć bardzo długie, jednolite elementy. Dodatkowo po przekroczeniu granicy plastyczności od razu nie ulega zniszczeniu. Jest to ogromny atut w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, ponieważ znacznie wydłuża to czas ewakuacji ludzi.