Kontakt


kontakt_

Masz pyta­nie? Skon­tak­tuj się!

Wyłączne biuro sprzedaży:

Tysz­kie­wicz Nieruchomości
Al. Grun­waldzka 469
80–309 Gdańsk

➤   tel kom. 784 008 353

tel. 58 558 53 53
kontakt@tyszkiewicz.pl

Godziny otwar­cia:

ponie­dzia­łek — pią­tek: 9:00 – 19:00
sobota: 9:00 – 14:00

Zapy­taj opie­kuna inwe­sty­cji
o szcze­góły oferty oraz o dar­mowe doradz­two kredytowe.

Reali­zuj marze­nia twoje i two­jej rodziny.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości