Drenaż kanalizacji

Czym są regulatory przepływu wody?

Istnieje wiele urządzeń i elementów konstrukcyjnych, bez których żadna z instalacji hydraulicznych nie mogłaby funkcjonować poprawnie. Do najbardziej potrzebnych, a zarazem skomplikowanych, zaliczyć można z pewnością te wykorzystywane w dużych sieciach. Regulują one przepływ wód opadowych, czyli tak zwanej deszczówki. Najczęściej stosowane są w wodnych zbiornikach retencyjnych. Redukują negatywne skutki częstych opadów nawalnych, dlatego pełnią niezwykle ważną funkcję w gospodarce wodno-ściekowej.

Właściwości i zastosowania regulatorów przepływu wody

W zależności od ilości opadów na danym terenie i o określonej porze roku należy podejmować środki

, które zapobiegną gromadzeniu sięKrata od kanalizacji nadmiernej ilości wody w sieciach kanalizacyjnych. Jest to ważny element prewencyjny nie tylko przy zapobieganiu skutkom zalań, ale także pełni ważną rolę w zakresie ekologii. Główną funkcją, jaką mają pełnić regulatory przepływu wody, jest zapewnianie stałej wartości natężenia odpływu cieczy. Produkowane są zwykle z antykorozyjnych materiałów syntetycznych o wysokiej gęstości. Dzięki zastosowaniu takich surowców wykazują niezwykłą odporność na czynniki środowiskowe, które mogłyby z powodzeniem zniszczyć naturalne materiały. Nie wymagają one również zwykle żadnych działań konserwacyjnych.

Drenaż kanalizacjiRegulatory stanowią sprawdzone rozwiązanie dla układów retencyjnych w formie części skutecznie regulującej odpływy ze zbiorników wodnych. Zapewniają też właściwy napływ ścieków do odpowiednich odbiorników, do których zaliczyć można głównie cieki wodne lub kolektory deszczowe, umożliwiając ich normalną pracę niezależnie od poziomu opadów atmosferycznych. Regulatory stosuje się między innymi w przelewach oraz komorach burzowych, zbiornikach retencyjnych wód opadowych, budowlach piętrzących, a także sieciach kanalizacyjnych wód opadowych. Ich montażem zajmują się firmy budowlane o specjalizacji hydraulicznej. Zastosowanie tego typu rozwiązania umożliwia zredukowanie zagrożeń powodziowych oraz związanych z podtapianiem kanalizacji. Zapobiega ono również przeciążeniom hydraulicznym, których rezultatem mogłoby być pogorszenie jakości ścieków na poziomie odpływowym.

Regulatory stanowią także jeden z głównych elementów kanalizacji deszczowej w miastach. Celem ich montażu jest zapobieganie zalaniom obszarów zurbanizowanych. Ich mechanizm polega na ograniczaniu wartości natężenia odpływu do kolektorów

, rowów lub cieków w czasie groźnych nawałnic. Umożliwiają normalizowanie przepływów od litra do nawet tysiąca litrów na sekundę. Są one z powodzeniem montowane w kanałach i studniach lub komorach przy odpływach zbiorników retencyjnych. Mogą być jednak montowane także na obszarach podmiejskich, gdzie istnieje podwyższone ryzyko zalewowe.